Adatkezelés

Oktán 2001 Kft

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy kezeljük személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Oktán 2001 Szaktanfolyam Szervező- és Képző Kft adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

 

Név:

Oktán 2001 Szaktanfolyam Szervező- és Képző Kft

Telephely:

2330 Dunaharaszti, Bethlen Gábor köz 7750/1.hrsz

Képviseli:

Krekács Anett Franciska

Székhely:

2330 Dunaharaszti, Bethlen Gábor köz 7750/1.hrsz

Nyilvántartási szám:

01-0363-06

Adószám:

12667684-2-13

Elektronikus cím:

oktan2001@oktan2001.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:

az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi

tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel

kapcsolatban, kérelmét postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy

elektronikusan az alábbi címekre küldheti: oktan2001@oktan2001.hu

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül küldjük

az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:

a lent részletezett cégek/személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre továbbítás

 

 1. Adatkezelési célok
 • Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
 • üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük,
 • munkavállalók adatainak kezelése,
 • partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése.
 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. a)a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása – jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 2. b)kapcsolattartás – jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), és az Adatkezelő jogos érdeke, azaz az üzletmenet folytonosság fenntartása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
 3. c)munkavállalók adatainak kezelése – az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), szerződés teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok).

 

 1. Az adatkezelés időtartama
 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 2 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

 1. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. a)hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b)amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c)törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d)az adat kezelésének korlátozása;
 5. e)a személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 6. f)a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 7. g)bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h)tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), elérhetősége: tel: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Cégadatok  |  Minőségpolitika  |  Impressum  |  Adatkezelés  |  
© 2017 Oktán 2001 Kft.